3,4,5,6, Μαρτίου 2016

Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση

Modul I - Μέρος I

Ασκήσεις Σώματος


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ"

ΜΕΘΟΔΟΣ Beatriz Padovan

Modul I - Μέρος Ι

Ασκήσεις Σώματος
Για: Λογοθεραπευτές
Εργοθεραπευτές
Φυσιοθεραπευτές
Ειδ. Παιδαγωγούς
Ψυχολόγους
1.    Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση
Μέρος Ι – Ασκήσεις Σώματος

Στο πρώτο σεμινάριο παρουσιάζονται οι γενικές αρχές
και θεωρητικές βάσεις της Μεθόδου της Beatriz Padovan
(Βάδιση – Σκέψη – Ομιλία). Αναλύονται οι νευρο – μυο  φυσιολογικές
λειτουργίες και οι οντογενετικές εξελικτικές διαδικασίες για την
κατάκτηση της βάδισης ως βασικής προϋπόθεσης για την περαιτέρω εξέλιξη
της Σκέψης και της Ομιλίας.
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι κινητικές
ασκήσεις (ασκήσεις σώματος) της μεθόδου Padovan και γίνεται λεπτομερής
πρακτική εξάσκηση.2.    Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση
Μέρος ΙΙ – Λειτουργίες του Στόματος Ι

Μυολειτουργική – Νευρολειτουργική Θεραπεία – Φυσιολογική
λειτουργία των αντανακλαστικών – αυτόνομων λειτουργιών, (Αναπνοή –
Θηλασμός – Μάσηση – Κατάποση) και οι αποκλίσεις τους – διαταραχές : (
στοματική αναπνοή, απομύζηση του δακτύλου, ονυχοφαγία, τριγμός δοντιών,
άτυπη διαδικασία κατάποσης).
Γίνεται παρουσίαση και λεπτομερής πρακτική εξάσκηση στις
ασκήσεις για την διόρθωση αποκατάσταση των διαταραχών των λειτουργιών
του στόματος.
3.    Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση
Μέρος ΙΙΙ – Λειτουργίες του Στόματος ΙΙ


Κατανόηση και πρακτική εφαρμογή της
Μεθόδου της Beatriz Padovan για την αντιμετώπιση των διαταραχών του
λόγου (Δυσλαλία, γλωσσική Δυσπραξία, Δυσγλωσσίες, Αφασία, Δυσφαγία
κ.λ.π.). Γίνεται παρουσίαση και λεπτομερής πρακτική εξάσκηση σε ειδικές
ασκήσεις για τον σχηματισμό των φθόγγων. Οδοντική , σύγκλειση, γίνεται
εκπαίδευση στις ειδικές μυο νευρολειτουργικές ασκήσεις για τη σωστή
σύγκλειση των δοντιών. Κατανόηση της σημασίας της διεπιστημονικής
συνεργασίας του τομέα της Λογοθεραπείας με την λειτουργική ορθοδοντική.4.    Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση
Μέρος IV – Μαθησιακές Δυσκολίες,

Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσγραμματισμός, Δυσαριθμησία, Αυτισμός,
Διαταραχές της αντίληψης. Εφαρμογή των ειδικών ασκήσεων της Μεθόδου της
Beatriz Padovan, με προσέγγιση στη θεωρία των 12 αισθήσεων, όπως
διατυπώθηκαν από τον παιδαγωγό και φιλόσοφο Rudolf Steiner, αντιμετώπιση
των διαταραχών της αντίληψης και των αισθητηριακών διαταραχών οι
οποίες παρουσιάζονται στην Δυσλεξία, την Αφασία και τον Αυτισμό.
5.    Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση
Μέρος V – Νευρομυϊκές Λειτουργίες – Νευρολογία
Στο σεμινάριο αυτό γίνεται πλήρης
ανάλυση των λειτουργιών του ΚΝΣ και των επιδράσεων που δέχεται καθώς
και η επίδραση της θεραπευτικής μεθόδου της «Νευρολειτουργικής
Αναδιοργάνωσης» στις παρουσιαζόμενες διαταραχές. Ανασκόπηση όλης της
μεθόδου και λεπτομερής επεξήγηση για την εφαρμογή όλων των ασκήσεων.


Αριθμός συμμετεχόντων για κάθε σεμινάριο : 30 άτομα


Κρατήσεις θέσεων γίνονται μόνο κατόπιν κατάθεσης προκαταβολής (τουλάχιστον 100.00€)

Ποσό συμμετοχής για κάθε σεμινάριο :

•570.00€ (χωρίς Φ.Π.Α 23%)

•350.00€ (χωρίς Φ.Π.Α 23%)
Για όσους ενδιαφέρονται για επανάληψη των σεμιναρίων.Στο ποσό συμμετοχής περιλαμβάνονται οι σημειώσεις του σεμιναρίου, καφές, βουτήματα κατά τα διαλείμματα.

Δεν περιλαμβάνονται γεύματα και διανυκτέρευση.
Δηλώσεις Συμμετοχής:

στο Τηλέφωνο: 23130 20916 , 2310 219 - 990.
(Καθημερινά  από 09.00 έως 21.30).
Προκαταβολή και εξόφληση ποσού συμμετοχής:

με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα

αριθμός Λογαριασμού : 22 34 00 84 726
IBAN: GR 6901102230000022340084726Όνομα δικαιούχου : Ψωμόπουλος Διομήδης

ή

με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση:


ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Πλ. Αγίου Παντελεήμονος 5

Τ.Κ. 54635 Θεσσαλονίκη
Γλώσσα Σεμιναρίου:


Πορτογαλικά - Ελληνικά (Διαδοχική Μετάφραση)Μετά τη λήξη του Σεμιναρίου, θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 20 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επισκεφθείτε: