Προηγούμενα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ   MFT
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

13/4/2013-14/4/2013
Παρουσίαση: Διομήδης Ψωμόπουλος 13 - 14 Απριλίου 2013 Ιωάννινα Hotel "Grand Serai" Δωδώνης 33, Ιωάν νινα ...

ΗΜΕΡΙΔΑ MFT
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

13/4/2013-14/4/2013
Σάββατο 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Οι Λειτουργίες του Στόματος Μυολειτουργικές Διαταραχές Μυολειτουργική Θεραπεία Ιωάννινα...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙO

ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΕΡΟΣ V
ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
14-15-16-17 Μαρτίου 2013

Για: Λογοθεραπευτές
      Εργοθεραπευτές
      Φυσιοθεραπευτές
      Ψυχολόγους
      Ειδ.Παιδαγωγούς

14/3/2013-17/3/2013
Αριθμός συμμετεχόντων για κάθε σεμινάριο : 30 άτομα Κρατήσεις θέσεων γίνονται μόνο κατόπιν κατάθεσης προκαταβολής (200.00€) ...

Σεμινάριο Αυγούστου 2012

22/5/2012-14/9/2012
Σεμινάριο Αυγούστου 2012 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ" ΜΕΘΟΔΟΣ BEATRIZ PADOVAN...

Σεμινάριο Ιανουαρίου 2012

21/1/2012-24/1/2012
Επιμορφωτικό Σεμινάριο "Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση" Μέθοδος Beatriz Padovan Μέρος ΙΙΙ - Λειτουργίες του Στόματος ΙΙ Παρουσίαση...

Σεμινάριο Αυγούστου 2011

26/8/2011-29/8/2011
Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΜΕΘΟΔΟΣ BEATRIZ PADOVAN ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Ι Παρουσίαση : Dr. Med. Padovan Catenne Για : ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ,...

Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2010

19/2/2010-22/2/2010
Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΜΕΘΟΔΟΣ BEATRIZ PADOVAN ΜΕΡΟΣ Ι Ασκήσεις Σώματος Παρουσίαση : Dr. Med. Sonia Padovan-Catenne ...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

28-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΗOTEL "ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΣΙΛΙΚΟΣ" - ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 114, ΑΘΗΝΑ

ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - MFT Η Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική...

ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ PADOVAN

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ MODUL I - ΜΕΡΟΣ Ι
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ


20,21,22,23 Οκτωβρίου 2016

...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επισκεφθείτε: